California AKC Boxers, Boxers Of Palo Mesa, Sealed Boxers, Euro Boxers, Black Boxers, Heart tested, Champion lines, AKC Champion, Nipomo, Arroyo Grande, California Boxer Puppies Tanoak, Black Knight Boxers, myeleopathy, cardiomyopathy, AKC Breeder

Saga Von Tanoak (Retired) Sign In or Register to add photos

Saga & her dam our Tessa
0
Saga 4 Weeks
0
Saga 5 weeks
0
Saga 5 weeks
0
Saga 8 wks
0
Saga @ 4 months
0
Saga @ 6 months
0
Saga taking a break on our hike
0
Saga @ 13 months
0
Saga @ 13 Months
0
Saga's mug shot
0
Saga snoozing
0
Saga With Her Boys
0
Saga With Her One And Only Litter. <3
0
 
1 - 14 of 14 Photos
Rss_feed